Laureatka XXII edycji KONKURSU CHEMICZNEGO (2018-05-10)

W dniu 24 marca 2018 roku odbyła się na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej XXII edycja Konkursu Chemicznego "Wygraj Indeks". Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W wyjątkowych przypadkach – wyłącznie za pośrednictwem szkoły – możliwy jest udział uczniów ostatnich klas gimnazjów. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią szerokiego kręgu młodzieży, możliwość sprawdzenia swej wiedzy poza szkołą i porównania jej z rówieśnikami z różnych stron Polski, jak również możliwość bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem akademickim.

Dyplom laureata upoważnia do przyjęcia na Wydział Chemiczny poza normalnymi procedurami związanymi z przeliczaniem punktów za wyniki egzaminu maturalnego. W tym roku szkolnym laureatką XXII edycji konkursu została Hanna Wyżlic- uczennica Zespołu Szkół w Lubawie, której opiekunem i osobą przygotowującą do konkursu był Pan Jarosław Neumann - nauczyciel chemii.  

Materiał: ZS Lubawa 

lista postów