Teleopieka w Gminie Lubawa (2018-05-11)

Gmina Lubawa przystępuje do realizacji zadania związanego z uruchomieniem usług opiekuńczych w formie teleopieki. Teleopieka to system powiadamiania ratunkowego stosowany u osób o obniżonej samodzielności, w tym osób starszych, niepełnosprawnych lub chorych. Minimalizuje negatywne skutki różnych nagłych zdarzeń domowych, a czasami nawet ratuje życie.

Najważniejsze elementy systemu teleopieki:

· wsparcie systemu powiadamiania ratunkowego (Centrum Alarmowe pracuje 24/7),
· odciążenie aktywnych zawodowo członków rodziny i opiekunów,
· wydłużenie możliwości samodzielnego gospodarowania w miejscu zamieszkania (np. poprzez opóźnienie konieczności korzystania z domów pomocy społecznej),
· aktywizacja samopomocy sąsiedzkiej.

Zastosowanie tego typu nowoczesnego rozwiązania jest odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa, a także wzrastające zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych oraz rosnące koszty opieki instytucjonalnej finansowanej ze środków publicznych, głównie samorządowych.

Teleopieka to system bezpłatny dla beneficjentów, zadanie w 2018 roku zostanie  sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz środków własnych Gminy Lubawa. W bieżącym roku teleopieką objętych zostanie 20 mieszkańców gminy.

Warunki udziału w programie:

·

lista postów