Wykład prof.dr hab.Romana Jurkowskiego (2018-05-17) przejdź do galerii

W Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie gościł pochodzący z Lubawy i długoletni jej mieszkaniec, historyk,wykładowca  UWM prof. dr hab. Roman Jurkowski. Tematem spotkania było: Roman Dmowski i Józef Piłsudski - wielcy Polacy i wielcy przeciwnicy.
Prelegent przedstawił krótkie życiorysy, najwybitniejszych polityków polskich dwudziestego wieku, którzy ze względu na swoje polityczne zapatrywania, poglądy i działalność nigdy nie znaleźli wspólnego języka. 
Obaj mężowie stanu spotkali się 1904 roku w Japonii i  tam przez kilka godzin rozmawiali ze sobą. O czym nie wiadomo?

Dzieliła ich nawet miłość do tej samej kobiety Marii Juszczewiczówny. Maria pokazywała się na mieście raz z jednym, a raz z drugim. Po trzech latach wybrała na męża Piłsudskiego, który  zmienił wyznanie na ewangelicko-augsburskie. Roman Dmowski odtrącony, nigdy nie wybaczył Piłsudskiemu odebrania ukochanej i pozostał kawalerem.

Pan profesor zdementował informację, podobnie jak wcześniej dr Andrzej Korecki, że Piłsudski  gościł w Lubawie. W Lubawie gościł gen. Haller przez kilka godzin w 1920 roku.
Prelegent podkreślił, że nie byłoby niepodległości bez działań obydwu polityków, a sytuacja międzynarodowa, która powstała w trakcie I wojny światowej została przez nich wykorzystana perfekcyjnie, choć w celu realizacji różnych pomysłów.

Na zakończenie spotkania profesor otrzymał z rąk burmistrza Lubawy książkę wydaną przez MOK w Lubawie „Kronika Wspomnień ks. Alfonsa Sylki” w opracowaniu dr Andrzeja Koreckiego.(mz)

lista postów
przejdź do galerii