Co słychać w projekcie „Aktywna przyszłość” (2018-06-10) przejdź do galerii

W maju 2018 r. uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej zakończyło 12 osób I edycji projektu.
Przez ostatnie dwa miesiące uczestniczyli oni w kursach zawodowych, które zakończyły się uzyskanym przez nich certyfikatów oraz uprawnień w zakresie: magazynowania z obsługą wózków jezdniowych, palacza CO, opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych, pielęgnacji terenów zielonych, pomocnika kucharza oraz kurs komputerowy (ECDL).

Podczas 12-miesięcznej edycji uczestnicy wzięli udział w następujących warsztatach: umiejętności społecznych, aktywizacji zawodowej, obsługi komputera, zarządzania czasem oraz ekonomii społecznej. Ponadto objęci zostali indywidualnym wsparciem przez psychologa i trenera pracy.

Druga grupa uczestników projektu jest na półmetku swojego udziału w projekcie i aktualnie zakończyła warsztaty aktywizacji zawodowej, których celem było m.in. rozpoznawanie trudności w znalezieniu pracy, analiza rynku pracy oraz przygotowanie się do podjęcia zatrudnienia.

Kontynuacją działań w zakresie aktywizacji zawodowej będą indywidualne spotkania z trenerem pracy mające na celu opracowanie indywidualnego planu działania oraz wybór kursów zawodowych, których realizacja zaplanowana jest w okresie od listopada do grudnia 2018 r.

Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

OPS Lubawa
 

lista postów
przejdź do galerii