Suma Odpustowa w wigilię uroczystości w Lipach (2018-07-02) przejdź do galerii

Nowy Ordynariusz Diecezji Toruńskiej ks. bp Wiesław Śmigiel po raz pierwszy przewodniczył uroczystej sumie odprawianej w Wigilię Odpustu Nawiedzenia N.M.P. w Lipach. W mszy świętej licznie uczestniczyli księża z naszej i sąsiednich diecezji oraz tłumy wiernych. Obecny był też poprzedni proboszcz parafii pw. św. Anny w Lubawie - ks. Franciszek Koska. 


Jego Ekscelencję przywitały dzieci w strojach lubawskich, dzieci komunijne, przedstawiciele rodzin Ziemi Lubawskiej oraz kustosz sanktuarium ks. Mieczysław Rozmarynowicz.

Ksiądz biskup w homilii zwrócił uwagę na fakt, że Lipy wybrała sobie sama Maryja, która dziś mówi do nas to samo co niegdyś w Kanie Galilejskiej: Czyńcie wszystko cokolwiek Wam powie.

Przytoczył słowa hymnu Magnificat:

„Okazał moc swego ramienia
Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu,
A wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami.
A bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
Pomny na swe miłosierdzie.

Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”

i je skomentował: 

- Ta pieśń pokazuje, że pyszni, którzy Boga lekceważą, a nawet mają wobec Niego złe zamiary. Możni, którzy zasiadają na tronach, ale nie kierują się nakazami bożymi. Jak również bogaci, którzy są przekonani, że wszystko im się należy i wszystko można kupić, zostaną pozbawieni tego co stanowi ich fundament - pychy. Nie bogactwa, nie władzy, bo i władza sama w sobie nie jest zła i bogactwo samo w sobie nie jest złe, ale pycha jest zła.

Tradycją Odpustu w Lipach stało się udzielanie błogosławieństwa dzieciom i kobietom w stanie błogosławionym.

Po Mszy świętej, dzieci, kobiety w stanie błogosławionym i całe rodziny podchodziły do księdza biskupa  po indywidualne błogosławieństwo. 

(mz)lista postów
przejdź do galerii