Suma Odpustowa w Lipach (2018-07-03) przejdź do galerii

2 lipca w Sanktuarium w Lipach została odprawiona Suma Odpustowa pod przewodnictwem ks. biskupa seniora Andrzeja Suskiego.
Przed Eucharystią do wszystkich pielgrzymów kilka słów skierowała siostra Justyna ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek w Sierpcu. Przypomnijmy, iż 7 kwietnia 2016 roku w Lubawie rozpoczął się proces beatyfikacyjny Matki Magdaleny Martęskiej - siostry Benedyktynki.

Homilię podczas sumy wygłosił ks. biskup Andrzej Suski. W homilii zwrócił uwagę na znaczenie  rodziny w naszym codziennym życiu.
Polska rodzina miała i ma swoją niepowtarzalną trwałość ze względu na wiarę w Boga i w Ewangelię. Maryjność polskich rodzin przejawia się szczególnie przez cnoty moralne polskich kobiet i matek.
Jan Paweł II w „Liście do rodzin” w 1994 napisał: „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się człowiek odłączyć”.

Przytoczył również słowa Prymasa Tysiąclecia na temat rodziny mówiąc:  
- Kolebką życia i rozwoju człowieka w miłości jest rodzina. Jej trwałość, wiara i siła moralna – to według kardynała Wyszyńskiego jedna z najważniejszych spraw polskiej racji stanu. „Rodzina, Najmilsze Dzieci, jest największą siłą Narodu, i największą gwarantką bytu narodowego. Bez mocnej, czystej, zwartej, zespolonej rodziny nie masz Narodu! Jeśli ktoś chce pracować nad umocnieniem i zjednoczeniem Narodu, musi pracować przede wszystkim nad umocnieniem i zjednoczeniem każdej rodziny. To jest ten wielki program, który ma znaczenie niewątpliwie religijnie, bowiem Bóg zapragnął na tej ziemi rodziny. Ale ma to również znaczenie narodowe. Jaka Rodzina taki Naród.”
- Pamiętajcie dlatego, aby nasz dom rodzinny był budowany na skale. Nie na piasku grząskich ideologii, aby rodzina wychowywała do odpowiedzialności, by domy pozostały gościnne, czyste.

(mz)

 

lista postów
przejdź do galerii