Apel z okazji Wszystkich Świętych (2018-11-01)

1 listopada – to czas refleksji nad życiem, nad śmiercią i przemijaniem. To czas modlitwy za dusze zmarłych z naszych rodzin, a także tych, za których nikt się już nie modli. W Szkole Podstawowej w Zwiniarzu listopadowa zaduma udzieliła się wszystkim, dorosłym i dzieciom, podczas apelu pod hasłem „Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju…”, który odbył się 31 października br. Apel przygotowały uczennice z klasy II, IV i VI pod kierunkiem p. Elżbiety Dorawa.  Refleksyjny i wzruszający program przybliżył atmosferę i nastrój święta oraz skłonił do przemyśleń na temat przemijania. Pani dyrektor Justyna Wiecierzycka podziękowała za przygotowanie i życzyła uczniom, by w powadze i zadumie udali się na groby swoich bliskich i zapalili znicz.

Ponadto, uczniowie klasy VIII z p. Przemysławem Koniczem, jak co roku zajęli  się uporządkowaniem  grobu żołnierza, zapalili znicze i złożyli wiązankę kwiatów. 

Materiał SP Zwiniarz

lista postów