Inauguracja XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej (2018-11-08) przejdź do galerii

Tegoroczne XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej rozpoczęły się w środę 7 listopada w Kaplicy św. Franciszka spotkaniem autorskim z Kazimierzem Trybulskim, autorem powieści historycznej pt.: "Chrystian" - rzecz o biskupie misyjnym Ziemi Lubawskiej i Grudziądza. 

Autor powieści przedstawił postać biskupa Chrystiana, któremu w znacznym stopniu zawdzięczamy powodzenie misji chrystianizacyjnej w XIII wieku na ziemi lubawskiej, chełmińskiej, a także w części Prus. Uczestnicy spotkania zostali zapewnieni, że prezentowana na spotkaniu powieść jest pozycją popularnonaukową opartą na źródłach historycznych, w której obok biskupa Chrystiana i innych postaci historycznych, znajduje się wielu bohaterów fikcyjnych, ale śledząc ich losy, obserwując ich perypetie, poznają prawdziwe oblicze tamtych czasów. Sam wielki Apostoł Europy jawi się w niej jako człowiek głębokiej wiary i nadziei. 

Lekturę powieści można poprzedzić obejrzeniem monodramu "Ślepiec", w którym wystąpił niewidzący Janusz Kamiński, który wcielił się w postać narratora powieści, pustelnika. 

https://www.youtube.com/watch?v=rgSpqXt9orI

Kazimierz Trybulski - Urodził się w 1946 roku, pochodzi z Więcborka, a obecnie mieszka w Grudziądzu. Emerytowany nauczyciel. W czasie swoje pracy zawodowej, posiadając I kategorię instruktora teatralnego, angażował się z zapałem w ruch teatralny, prowadząc amatorskie grupy odnoszące sukcesy w różnych konkursach i przeglądach krajowych. Autor książek: „Ballada o rycerzu Krzyża”, „Za rzeką czasu” i „Wyspa Marii”, „Wzgórze nad jeziorem”. 

Za swojej osiągnięcia otrzymał m.in. dyplom Towarzystwa Upowszechniania Kultury Teatralnej (1980), nagrodę specjalną Ministra Oświaty i Wychowania „za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1983), dyplom Prezydenta Miasta Grudziądza „za wkład pracy oraz zaangażowanie w upowszechnianie kultury” (1986). W 1991 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prywatnie, należący do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mąż, ojciec trójki dzieci, dziadek sześciorga wnucząt. (elubawa) 
foto mz

 

lista postów
przejdź do galerii