Oddaj krew dla druha Benka! (2019-08-02)

Ochotnicza Straż Pożarna w Omulu prosi o dar serca jakim jest krew. W porozumieniu z Krwiodawstwem w Iławie namawia do oddawania krwi dla druha Benedykta Czarneckiego, który w stanie ciężkim walczy o powrót do zdrowia po wypadku samochodowym.

Wszystkie osoby gotowe do oddania krwi zapraszamy do krwiodawstwa w Iławie przy ul. Generała Władysława Andersa 3 w Iławie.
Godziny Otwarcia: Poniedziałek -  Piątek 7:30 -14-35
Przed oddaniem krwi prosimy poinformować personel, że oddajecie krew dla Benedykta Czarneckiego.
Z góry dziękujemy za ten piękny dar i prosimy o modlitwę za zdrowie naszego zasłużonego druha. 

Materiał: OSP Omule

lista postów