Komu w drogę temu czas! (2019-08-17)

Komu w drogę temu czas! - taki tytuł nosi projekt finansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolność realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Iławie Stowarzyszenie „Przystań” i  środków uzyskanych z Gminy Wiejskiej Lubawa. 

W ramach projektu po raz kolejny dla uczniów SP w Grabowie-Wałdykach prowadzone będą bezpłatne zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym. W programie między innymi: spływ kajakowy, wyjazd do term w Lidzbarku Warmińskim, wizyta w kręgielni, ognisko i wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy.

Realizatorami projektu będzie grupa aktywnych nauczycieli oraz dyrektor Szkoły Podstawowej Grabowo-Wałdyki, chętni do prowadzenia zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym na rzecz młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej. Są to ludzie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w organizowaniu zajęć z młodzieżą. Ambitni i zaangażowani w to co robią.

Gotowi do podejmowania nowych wyzwań. Do pracy przy realizacji projektu będą zaangażowani również członkowie Rad Sołeckich Grabowa i Wałdyk oraz OSP Wałdyki. Celem projektu jest:
- zorganizowanie bezpiecznych zajęć dla dzieci,
- realizacja potrzeb dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie bezpłatnych zajęć rekreacyjnych,
- aktywizacja i integracja dzieci i rodziców wokół sportowo - rekreacyjnej oferty zajęć,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży, oraz nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego.
O wszystkich wydarzeniach dzieci będą informowane ogłoszeniami wywieszonymi w szkole, w sklepach, na stronie internetowej szkoły oraz przez kontakt osobisty. Jako podsumowanie projektu zorganizowana będzie wystawa fotograficzna.

Grupa AKTYWNI Grabowo-Wałdyki


 

lista postów