Dentobus w Zespole Szkół w Lubawie. Przebadano 300 uczniów! (2022-09-29)

Akcja została uruchomiona w ramach prac nad polityką prozdrowotną kraju. Jej inicjatorem jest Ministerstwo Zdrowia, właścicielem dentobusu jest Urząd Wojewódzki, natomiast organem finansującym projekt jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podczas wizyty dentobusu lekarz dentysta wykonywał przeglądy stomatologiczne oraz w miarę możliwości zabiegi profilaktyczne, np. fluorkowanie.

lista postów