Stypendia motywacyjne uczniów szkół podstawowych gminy Lubawa (2022-09-30) przejdź do galerii

Na XXXVII Sesji Rady Gminy (30 września 2022 r.) gościliśmy uczniów z gminnych szkół, którym przyznano stypendia motywacyjne za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia w sporcie. Gratulacje, pamiątkowe dyplomy oraz upominki wyróżniającym się uczniom przekazali: wójt Tomasz Ewertowski oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Laskowski. 

Z dziewięciu szkół  na terenie gminy Lubawa stypendium za wyniki osiągnięte w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 otrzymało łącznie 64 uczniów (6 stypendiów za osiągnięcia sportowe, 57 stypendiów za wyniki w nauce oraz 1 stypendium za  wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).

Łącznie w roku szkolnym 2021/2022 stypendia otrzymało 84 uczniów (17 stypendiów za osiągnięcia sportowe, 66 stypendiów za wyniki w nauce oraz 1 stypendium za  wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe). Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Ilość stypendiów w poszczególnych szkołach w II semestrze roku szkolnego 2021/2022:
Szkoła Podstawowa w Prątnicy: 7 stypendiów za wyniki w nauce;
Szkoła Podstawowa w Sampławie: 1 stypendium sportowe, 6 za wyniki w nauce oraz 1 stypendium za  wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe;
Szkoła Podstawowa w Złotowie: 3 stypendia sportowe oraz 4 za wyniki w nauce;
Szkoła Podstawowa w Rożentalu: 13 stypendiów za wyniki w nauce;
Szkoła Podstawowa w Grabowie-Wałdykach: 3 stypendia za wyniki w nauce;
Szkoła Podstawowa w Tuszewie: 20 stypendiów za wyniki w nauce;
Szkoła Podstawowa w Kazanicach: 2 stypendia sportowe oraz 1 stypendium za wyniki w nauce
Szkoła Podstawowa w Rumienicy: 1 stypendium za wyniki w nauce
Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie: 2 stypendia za wyniki w nauce
Wykaz uczniów, którym przyznano stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe za II semestr roku szkolnego 2021/2022
Szkoła Podstawowa im. Kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach:
Stypendium Sportowe:
1. Amelia Rydel
2. Mateusz Pokojski
Stypendium za wyniki w nauce:
1. Aleksandra Kasprzycka
Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sampławie:
Stypendium Sportowe:
1. Weronika Kułakowska  
Stypendium za wyniki w nauce:
1. Natalia Piekoszewska
2. Oliwer Rudnik
3. Malwina Banacka
4. Dawid Rams
5. Milena Szymańska
6. Mateusz Zieliński
Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia:
1. Marika Kasprowicz
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie:
Stypendium Sportowe:
1. Maximilian Biczkowski
2. Julia Nierzwicka
3. Wiktoria Depczyńska
Stypendium za wyniki w nauce:
1. Tobiasz Wierzbowski
2. Wiktoria Liberacka
3. Olga Wiśniewska
4. Kamil Cieśniewski
Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy:
Stypendium za wyniki w nauce:
1. Hanna Grabowska
2. Krzysztof Breński
3. Julia Kamińska
4. Zofia Susmarska
5. Hanna Zakrzewska
6. Maciej Łużyński
7. Filip Burdach
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu:
Stypendium za wyniki w nauce:
1. Mariusz Babski
2. Martyna Maliszewska
3. Zuzanna Zakrzewska
4. Wiktoria Woźniak
5. Ignacy Piętka
6. Julia Borkowska
7. Szymon Wąsiewski
8. Antoni Gutowski
9. Maja Amelia Rucińska
10. Adam Uliński
11. Iga Marszelewska
12. Aleksandra Rybicka
13. Grzegorz Szauer
Szkoła Podstawowa w Tuszewie:
Stypendium za wyniki w nauce:

1. Alicja Czacharowska
2. Urszula Gaweł
3. Natalia Karbowska
4. Olga Kulwicka
5. Livia Labicka
6. Nadia Labicka
7. Wiktor Wąsikowski
8. Jagoda Grubalska
9. Agata Kruszewska
10. Julia Kwaśniewska
11. Hanna Malinowska
12. Mateusz Pawlik
13. Przemysław Sokołowski
14. Małgorzata Zapora
15. Zuzanna Gaweł
16. Dorota Chęć
17. Blanka Jachowska
18. Maja Pasternak
19. Magdalena Pawlik
20. Łukasz Sternicki
Szkoła Podstawowa im. ks. Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie- Wałdykach
Stypendium za wyniki w nauce:

1. Karol Wiśniewski
2. Julia Mianecka
3. Oliwia Jarząbek
Szkoła Podstawowa w Rumienicy:
Stypendium za wyniki w nauce:

1. Lena Chyrzyńska
Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie:
Stypendium za wyniki w nauce:

1. Lena Rafińska
2. Zbigniew Łążyński

Urząd Gminy Lubawa 
foto mz


lista postów
przejdź do galerii