31. Finał WOŚP - Chcemy wygrać z sepsą! (2023-01-29)

Już dziś  odbędzie się Finał WOŚP, czyli  jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku odbędzie  się  31  Finał WOŚP pod hasłem - Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!

 Sepsa dawniej nazywana posocznicą, jest gwałtowną uogólnioną reakcją zapalną organizmu na zakażenie. Reakcję tę wywołują krążące w krwi drobnoustroje, najczęściej bakterie oraz ich toksyny.

Stan ten bezpośrednio zagraża życiu chorego, ponieważ w przebiegu sepsy dochodzi do niewydolności wielu ważnych dla życia narządów, takich jak nerki, wątroba, serce i płuca. Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsza diagnoza i zastosowanie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. 

Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń - umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

Poniżej program 31  Finału WOŚP w Lubawie
opr. mz  plakat MOK Lubawa

 

lista postów