Przygoda z TUSem w Przedszkolu Niepublicznym „Bajkolandia” w Lubawie (2023-01-30) przejdź do galerii

Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia” w Lubawie to miejsce, które może poszczycić się wieloma atutami, począwszy od wykwalifikowanej kadry, wyposażenia sal, zapewnianym bezpieczeństwem, przyjaznej atmosfery oraz całym wachlarzem aktywności i ćwiczeń, które znacząco wpływają na wszechstronny rozwój każdego dziecka.

Jedną z propozycji takich zajęć są cotygodniowe spotkania prowadzone za pomocą Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), podczas którego dzieci rozwijają swoje kompetencje społeczne i współdziałania w grupie.

Podczas zajęć najmłodsi w dostępny dla siebie sposób poznają techniki, ćwiczenia i narzędzia pomagające w nauce właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Okres przedszkolny to czas szczególnej wrażliwości dzieci na zasady, normy i socjalizację, przez co przedszkolacy chętnie uczą się od siebie nawzajem i otwierają się na nowe formy stosowane w czasie podejmowanych aktywności.

Zajęcia prowadzone metodą TUSu pozwalają przedszkolakom budować właściwe relacje z innymi, rozpoznawać i nazywać emocje, wcielać się w różne postaci ze swojego otoczenia, odgrywać scenki sytuacyjne, trenować zasady przyjmowania krytyki, asertywności, uczyć się współpracy we wzajemnym szacunku oraz nabierać pewności siebie i wiary we własne możliwości.

Przygoda z TUSem to cenny i niezwykły czas dla dzieci. Wszystkie umiejętności doskonalone są podczas wspólnych gier i zabaw, a przede wszystkim w atmosferze, która nie wyklucza żadnego uczestnika. Podczas TUSu przypominamy dzieciom, że wszyscy są ważni, mają prawo do głosu i wyrażenia swoich najgłębszych myśli.
 
Materiał: Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia” w Lubawie 

lista postów
przejdź do galerii