Prewencyjna sterylizacja i kastracja psów i kotów wiejskich Gminy Lubawa (2024-07-05)

Gmina Wiejska  Lubawa podpisała umowę z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Marcinem Kuchcińskim na dofinansowanie zadania pn. „Prewencyjna sterylizacja i kastracja psów i kotów należących do właścicieli zamieszkujących na terenach wiejskich Gminy Lubawa”. 

W ramach konkursu "Podaj łapę" otrzymaliśmy dotację celową, która zostanie przeznaczona na bezpłatne zabiegi sterylizacji i kastracji czworonogów należących do mieszkańców naszej gminy.

Chęć skorzystania z tej możliwości zgłosiły już 62 osoby. Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek zostaną poinformowani o planowanym terminie zabiegu, który wykona Gabinet Weterynaryjny - Stanisław Wyżlic, Lubawa.

Po wykonaniu zaplanowanych zabiegów nastąpi dalsze zbieranie wniosków aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Termin realizacji całego zadania upływa 15 listopada tego roku.

Zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

lista postów