Uczczenie lokalnych miejsc pamięci – wycieczki (2017-06-16) przejdź do galerii

Lubawa jest miastem znanym na mapie historycznej naszego regionu. O latach świetności „grodu nad Sandelą” przypominają przede wszystkim mury zamku biskupów chełmińskich oraz 3 słynne kościoły. Często zapominamy jednak o miejscach pamięci narodowej w naszym mieście. Te pomniki historii przypominają nam o bohaterach przeszłości, o ofiarach złożonych w obronie polskości, szczególnie w czasie II wojny światowej.

8 czerwca 2017 r. młodzież Zespołu Szkół w Lubawie - uczniowie klasy I A wraz z nauczycielkami: Katarzyną Bartkowską i Aleksandrą Zimnicką, odwiedziła wszystkie miejsca pamięci w naszym mieście. Wspominaliśmy m. in. wydarzenia „czarnego czwartku” w Lubawie (tablica przy ul. Browarowej), ofiary obozów koncentracyjnych pochodzące z Ziemi Lubawskiej (tablice przy pomniku Chrystusa Króla), dzieci przebywające w Tajnym Obozie Karnym w Lubawie (pomnik przy ul. Grunwaldzkiej). 

Tablice pamiątkowe przypomniały nam postaci znanych lubawskich działaczy: Władysława Asta, Teofila Rzepnikowskiego czy siostrę Antoninę Schneider (obelisk naprzeciw Szpitala św. Jerzego). Nie pominęliśmy też pomników poświęconych: harcerzom lubawskim poległym podczas II wojny światowej, rolnikom i działaczom kółek rolniczych poległym podczas II wojny światowej, powstańcom z okresu powstania listopadowego. Wycieczka ta była „lekcją historii w terenie”, a celem jej było edukowanie młodzieży o naszej lokalnej historii i jej bohaterach. 

Pamięć o zbrodniach hitlerowskich zaklęta jest w pomnikach, krzyżach oraz tablicach z wyrytymi nazwiskami. W gminie Lubawa o wojennych tragediach świadczą pomniki w Borku, w Byszwałdzie i Gutowie. Uczniowie drugiej klasy Technikum Elektrycznego razem z nauczycielkami: Magdaleną Gawryńską i Elżbietą Wiśniewską postanowili odwiedzić te miejsca historyczne, uprzątnąć groby oraz złożyć kwiaty i zapalić znicze ku czci ofiar zbrodni hitlerowskich.

Wycieczka historyczna miała miejsce 8 czerwca 2017 r. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy była mogiła w Borku przypominająca nam ofiary II wojny światowej. Właśnie tam w lesie w latach niemieckiej okupacji zakopywane były ciała ofiar nazistowskich zbrodni popełnianych w Lubawie oraz Nowym Mieście Lubawskim, w ramach publicznych egzekucji i prób zlikwidowania polskich elit społecznych. Następnie zadbaliśmy o porządek mogiły w okolicy Byszwałdu, która okolicznym mieszkańcom przypomina o tragicznych wydarzeniach z 15 listopada 1941r., kiedy to hitlerowcy dokonali zbiorowego mordu kilkunastu Polaków.

Uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu na temat historii tego miejsca oraz oddali cześć pochowanym tam osobom. Uczniowie naszej szkoły pojechali również do Gutowa, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający zamordowanie Żydówek, które więzione były w tym miejscu. W tej wsi znajdował się podobóz Stutthofu, w którym przebywały chore, wymęczone, głodne i podle traktowane więźniarki. Żydówki z tego obozu będącego filią obozu koncentracyjnego były obywatelkami Austrii, Czechosłowacji, Holandii, Jugosławii, Polski, Węgier oraz Związku Radzieckiego.

 Na zdjęciach są także obrazy z Biblioteki Miejskiej, ponieważ w trakcie jednej z wycieczek miała miejsce tzw. lekcja biblioteczna i prezentacja przez panią Izabelę Dziąba i Katarzynę Bartkowską kopii Biblii Gutenberga oraz historii jej oryginalnego egzemplarza. 

Materiał: ZS Lubawa

lista postów
przejdź do galerii