W Złotowie powstanie Klub „Senior” (2017-07-09) przejdź do galerii

Nowe miejsce dla osób starszych powstanie w Złotowie w Programu Wieloletniego „Senior” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny.
Dzięki Programowi „Senior” do końca 2017 r. budynek zostanie  pomieszczenie klubowe. Od stycznia 2018 r. z Klubu „Senior” w Złotowie roku życia, nieaktywni zawodowo, w tym uczestnicy Klubu Seniora w  Klub będzie działał 2/3 razy w tygodniu co najmniej 4 godziny spotkań, z różnego rodzaju zajęć i ćwiczeń. warsztatów 
rozwijających zainteresowania, lokalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności poradnictwa Utworzenie Klubu "Senior" na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa środowiska lokalnego. Przypomnijmy, że na terenie lubawskiej gminy od Rakowicach, Złotowie, Gutowie i Łążynie. 
Materiał UG Lubawa

lista postów
przejdź do galerii